Free songs
Pokličite nas: (02) 462 28 52

Hrvatski

EUROMEDIA SLOVENIJA

Profesionalna distribucija promidžbenog materijala

Profesionalna distribucija, logistika i raznošenje raznovrsnog promidžbenog materijala na području cijele Slovenije:

 • letaka,
 • prospekata,
 • kataloga,
 • brošura,
 • časopisa i revija,
 • promidžbenih uzoraka,
 • telefonskih imenika,
 • … ukratko sve vrste promidžbenih sredstava.

Organizacija i provođenje distribucije na području:

 • Hrvatske,
 • Bosne i Hercegovine,
 • Srbije i Crne Gore (bivše Jugoslavije).

Brinemo također za cjelovitu izradu vašeg promidžbenog materijala:

 • savjetovanje, projektiranje, strategija,
 • oblikovanje, priprema, tiskanje i izrada,
 • razne dorade (pakiranje, umetanje, uvezivanje, etiketiranje, plastificiranje, kuvertiranje, adresiranje…),
 • dostava bilo kuda…

KRATAK OPIS PODUZEĆA

Euromedia prospekat (pdf) SL

Poduzeće Euromedia je nastalo s namjerom da ponudi slovenskim i stranim poduzećima cjelovitu i kvalitetnu ponudu produkcije i distribucije raznovrsnog promidžbenog materijala. S distribucijom putem poštanskih sandučića smo kao prvo privatno poduzeće u Sloveniji počeli već 1992. godine, a na području ostalih država nekadašnje Jugoslavije nekoliko godina kasnije. Redovito surađujemo sa stranim poduzećima, također sa stranim srodnim distribucijskim poduzećima.

Prije svega to se odnosi na područje država članica EU, tako da s njihovom pomoću vršimo organizaciju raznošenja na području cjelokupne EU i ostalih europskih država. U Sloveniji distribuciju putem poštanskih sandučića uređuje poseban Zakon o poštanskih uslugama; za nadzor brine Agencija za poštu Republike Slovenije. Euromedia posluje precizno u skladu sa odlukama zakona i redovito surađuje sa nadzornim organima.

ORGANIZIRANOST DISTRIBUCIJE

Područje Slovenije je u osnovi razdijeljeno na šest distribucijskih dijelova. Na svih šest područja imamo lokalne distribucijske centre sa skladištima. U svakom distribucijskom centru je voditelj distribucije, koji brine za logistiku i organizaciju. Distribuciju organiziramo na temelju preciznog popisa brojeva kućanstava za svako mjesto u cjelokupnoj Sloveniji, kojega na temelju informacija direktno sa terena također stalno iznova dopunjujemo.

Ukoliko se naručitelj odluči za distribuciju po cijeloj Sloveniji, tada preko naših distributera raznosimo materijal po više od 50% svih kućanstava; za najteže dostupna područja za raznošenje koristimo usluge Pošte Slovenije. Distribuciju izvršimo u vremenu od jednog do tri radna dana, ovisno o zahtjevnosti distribucije. Slična je organizacija u svim drugim državama nekadašnje Jugoslavije, gdje organiziramo distribuciju preko partnerskih poduzeća, koja su slično kao i mi već godinama prisutni na tržištu distribucije i svojom su se kvalitetom već dokazali.

Sva poduzeća djeluju direktno po našim naputcima i pod našim nadzorom. Koristimo bazu podataka za sva kućanstva i za sva poduzeća, tako da pored osnovnih načina distribucije vršimo također “direktni mailing” na sva ili na određena poduzeća. Slovenija ima 750.000 kućanstava i približno 100.000 poduzeća.

NAČINI DISTRIBUCIJE

Našim naručiteljima nudimo više načina distribucije:

 • raznošenje po poštanskim sandučićima kućanstava,
 • raznošenje od vrata do vrata,
 • dijeljenje na ruke (na priredbama, sajmovima, kupovnim centrima, mjesnim središtima…),
 • dijeljenje na cestovnim raskrižjima vozačima automobila,
 • umetanje u vodeće ili regionalne časopise,
 • raznošenje u poduzeća …

Pravila neadresirane distribucije (pdf) SL

Podrazumijeva se da je naša osnovna djelatnost klasična distribucija, odnosno raznošenje materijala po poštanskim sandučićima kućanstava. Naručitelji mogu izabrati područje za raznošenje među dolje navedenim načinima:

 • na cijelom području države,
 • po regijama (Štajerska, Primorska, Koroška…),
 • po poštanskim brojevima,
 • po telefonskim pozivnim brojevima (01,02,03…),
 • po određenim područjima u potpunosti ili djelomično,
 • samo stambene četvrti ili kućanstva,
 • u okrugu oko izabranog područja, trgovine, sajma i sl.

RAD SA RAZNOSITELJIMA

Na području Slovenije reklamni materijal raznosi više od 200 raznositelja, koji su u većini slučajeva samostalni obrtnici. Oni distribuiraju dnevne časopise i dostavljaju druge pošiljke na kućnu adresu – znači profesionalni distributeri. Svaki raznositelj raznosi materijal samo na svom području (kojega najbolje poznaje), gdje stalno obitava odnosno vrši također druge vrste dostava.

Glede područja na kojem raznose materijal, opremljeni su u skladu s potrebama (automobil, bicikl, motocikl, kolica). Opremljeni su također sa nepromočivim torbama za materijal te s kišnim kabanicama. Raznositelje izabiremo pažljivo. Na početku surađivanja su pod neprestanim nadzorom i kada se u potpunosti uvjerimo da su osobe od povjerenja, sklapamo suradnju. Svi raznositelji djeluju uvijek na istom i unaprijed točno određenom području i prije raznošenja dobivaju precizne upute (zemljovid i sl.) za postupak distribucije.

To je sastavni dio ugovora, i svaki raznositelj snosi odgovornost za pošiljke koje dostavlja i izvršeni posao (kazna, odšteta). Tijekom raznošenja svi su opremljeni mobilnim telefonima te ih kontrolori nadziru za vrijeme distribucije i nakon nje.

KONTROLA KVALITETE RAZNOŠENJA

Kod kontrole kvalitete raznošenja držimo se načela: povjerenje je dobro, ali je kontrola bolja. Svjesni smo da je najučinkovitija kontrola ona koja se vrši za vrijeme samog raznošenja na terenu, odnosno maksimalno jedan dan po izvršenoj distribuciji. Prosječno jedan kontrolor nadzire deset raznositelja s kojima je neprestano u kontaktu pred, među i po distribuciji. S takvom organizacijom moguće je naručiteljima garantirati minimalno 97% pokrivenosti područja i više. Po određenim uvjetima vršimo također adresiranu distribuciju.

SURAĐIVANJE S NARUČITELJIMA

U našem poslu držimo se načela da je naručitelj kralj i posvećujemo mu vrijeme. Kada uspostavimo osnovni kontakt, dogovorimo sastanak, gdje naručitelj iznese svoje prijedloge o distribuciji, a nakon toga mi mu predstavimo naše zamisli i prijedloge te oblik organizacije i izvršavanja distribucije za koju se interesira.

Kada je sve dogovoreno, sklapa se ugovor i pripadajući distribucijski nacrt, koji je sastavni dio ugovora i sadrži sve dogovorene parametre distribucije. Tijekom distribucije neprestano smo u kontaktu s naručiteljem i primamo rezultate distribuiranja.

CIJENA

Cijena distribucije se precizno određuje s obzirom na sljedeće parametre:

 • način distribucije,
 • količina materijala,
 • težina materijala,
 • format materijala,
 • godišnju frekvenciju,
 • dostupnost distribucijskog područja,
 • prijevoz.

Podrazumijeva se da naručitelju nudimo najpovoljniju cijenu za ukupnu produkciju i distribuciju, ukoliko s njime ugovorimo dugoročnu i konstantnu suradnju. U osnovi se cijene distribucije kreću od 0,026 EUR nadalje.

Poduzećima registriranim u Sloveniji zaračunavamo i 22% poreza, a ako je naručitelj strano poduzeće, cijena je bez dodatnog poreza. Ukoliko promidžbeni materijal uvozimo u Sloveniju, brinemo za sve uvozno-izvozne formalnosti i za cjenovno povoljan međunarodni prijevoz.